Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

4. ročník netradičnej hasičskej súťaže
"Memoriál Vladimíra Kováča"


Dňa 19.8.2017 sa družstvo DHZ Veterná Poruba zúčastnilo Memoriálu Vladimíra Kováča v obci Žiar.

 späť na aktuality<<