Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

 

8.06.2008 sme sa zúčastnili Obvodnej súťaže DHZ v okrese Liptovský Mikuláš. Súťaž prebiehala na futbalovom ihrisku v Kvačanoch. Naše mužstvo súťažilo v zložení: veliteľ Miroslav Komendák a členovia: Peter Antoška,  Michal Kováč,  Marek Lizúch, Tomáš Lizúch, Vladimír Mlynarčík ml, Aleš Salaj a Peter Socháň.
Súťažné disciplíny tvorili: požiarny útok a štafetový beh 8x50m.

silná zostava nášho mužstva

začiatok súťaže - nástup súťažiacich družstiev

prezentácia súťažiacich

posledné inštrukcie

posledné chvíle pred štartom

jednotka družstva z Veternej Poruby pripravená...

štafetový beh 8x50m          čas 95 sek.

požiarny útok

na plný plyn

dosiahnutý cieľ...      čas 45 sek.