Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

Krajské kolo DHZ dorast v Liptovskom Hrádku
17. jún 2017


Krajské kolo DHZ sa konal na futbalovom ihrisku v Liptovskom Hrádku. V kategórii hasičský dorast súťažilo 10 družstiev a našim patrilo konečné 9. miesto.
Družstvo tvorili:  Matúš Komendák, Milan Komendák, Ján Komendák, Michal Komendák, Lívia Komendáková, Monika Črepová, Salaj Matej, Michal Kamenský, Samuel Stromko a  Michal Stromko.

 späť na aktuality<<