Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

Meno/Funkcia

  Adresa Telefón E-mail

Miroslav Komendák
Veliteľ

  Vet. Poruba 33 558 64 68 0905 622 267 komo@alconet.sk

Peter Socháň
Predseda
  Vet. Poruba 100   0908 660 854  

Vladimír Mlynarčík ml.
Tajomník
  Vet. Poruba   0904 860 671  

Róbert Salaj
Pokladník - hospodár
  Vet. Poruba 6      

Vladimír Komendák ml.
Brigádnicky referent
  Vet. Poruba 17   0918 599 423  

Ladislav Stromko ml. Preventivár   Vet. Poruba      

Ľubomír Komendák
Strojník
  Vet. Poruba      

Jaroslav Salaj ml.
Kultúrny referent
  Vet. Poruba 6   0907 178 330  

Späť