Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

17.05.2009 V Gôtovanoch sa konla Obvodná súťaž DHZ v okrese Liptovský Mikuláš.


Naše mužstvo súťažilo v zložení: veliteľ Peter Antoška a členovia:
vľavo hore: Marek Lizúch, Aleš Salaj, Peter Socháň, Tomáš Lizúch, Vladimír Mlynarčík ml,
dole: Radoslav Kuchárik,  Michal Kováč   
Súťažné disciplíny tvorili: požiarny útok a štafetový beh 8x50m.
V celkovom počte 17 družstiev v 4. okrskoch naši požiarníci skončili na 16. mieste.

nástup pred štafetou 8x50m

disciplíny na štafete

požiarny útok - útokom vpred

vyhlásenie výsledkov