Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

30.05.2010 okresné kolo súťaže hasičských družstiev dorastu v Prosieku


Mladí hasiči pod vedením Tibora Balcu nastúpili na súťaž  vzložení: Lukáš Lizúch - veliteľ, Luboš Lizúch, Lucia Jančová, Michaela Lizúchová, Tomáš Chlistek, Michal Stromko a Milan Lizúch.