Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

 

Divadelné vystúpenia organizované Hasičským zborom.

1937     Pytliakova žena, Škriatok
1939     Žena
1940     Testament
1949     Macocha
1951     Pytliakova žena
1955     Bačova žena
1956     Podpaľačova dcéra
1963     Hľadá sa mladucha
1965     Trampoty s láskou
1971     Kamenný chodníček
1972     Košibovci
1975     Na chvoste
1980     Drotár
1984     Žemba Ďura Šúplatu
1991     Matej Figliar