Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

26.06.2010 HASIČI NIELEN DEŤOM


Sobotné popoludnie na futbalovom ihrisku patril deťom. Členovia DHZ našej obce pripravili pre naše deti ale aj pre ich rodičov s pomocou našej tety Milky množstvo zábavných súťaží, prehliadku šikovnosti našich hasičov, výcvik psov, jánsku vatru a  navarili guláš pre celú obec...