Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

21. september 2013 Jesenno branno - športový deň 
Bobrovecká vápenica


Sobotné dopoludnie patrilo mladým hasičom, ktorí si preverovali teoretické a praktické znalosti z oblasti Ochrany pred požiarmi, ako aj fyzické a psychické zdatnosti. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev v kategórii chlapci a 4 družstvá v kategórii dievčatá. Naši mladí hasiči sa predstavili v kategórii: 2 družstvá chlapci a družstvo dievčatá.

 5 členné družstvá prechádzali kontrolnými stanovišťami:

streľba zo vzduchovky, požiarna ochrana I, topografia - zemepis, zdravotná príprava, viazanie uzlov, hasičské signály, hod granátom, požiarna ochrana II, grafické značky


Družstvo mladší hasiči chlapci

Družstvo starší hasiči chlapci

Družstvo dievčat

Vyhodnotenie Družstvo dievčat 1. miesto

Vyhodnotenie Mladší chlapci 4. miesto

Vyhodnotenie Starší chlapci 1. miesto

družstvo starší chlapci: Samuel Stromko, Milan Komendák, Michal Kamenský
 Matúš Komendák, Michal Kamenský, Michal Stromko

družstvo mladší chlapci: Zuzana Salajová, Michal Komendák, Dominika Salajová,
Ján Komendák, Martin Lacek, Andrej Komendák, Jakub Zemko

družstvo dievčat: Ivana Lacková, Kristína Zemková, Ema Zemková, 
Lívia Komendáková, Diana Komendáková