Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

6. október 2012 Jesenno branno - športový deň  Pribylina


Sobotné dopoludnie patrilo mladým hasičom, ktorí si preverovali teoretické a praktické znalosti z oblasti Ochrany pred požiarmi, ako aj fyzické a psychické zdatnosti. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev v kategórii chlapci a 3 družstvá v kategórii dievčatá.

 5 členné družstvá prechádzali kontrolnými stanovišťami:

streľba zo vzduchovky, požiarna ochrana I, topografia - zemepis, zdravotná príprava, viazanie uzlov, hasičské signály, hod granátom, požiarna ochrana II, grafické značky


Družstvo mladší hasiči chlapci

Družstvo starší hasiči chlapci

Družstvo dievčat

Vyhodnotenie Družstvo dievčat 2. miesto

Vyhodnotenie Mladší chlapci 8. miesto

Vyhodnotenie Starší chlapci 1. miesto

družstvo starší chlapci: Matúš Komendák, Michal Kamenský
 Jakub Tomko, Milan Komendák, Martin Lacek

družstvo mladší chlapci: Michal Stromko, Matej Salaj
Michal Komendák, Samuel Stromko, Ján Komendák

družstvo dievčat: Diana Komendáková, Lívia Komendáková, 
Milka Stromková, Ivanka Lacková, Emka Zemková