Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

1. október 2011 Jesenno branno - športový deň  Žiarska dolina


Sobotné dopoludnie patrilo mladým hasičom, ktorí si preverovali teoretické a praktické znalosti z oblasti Ochrany pred požiarmi, ako aj fyzické a psychické zdatnosti. Súťaže sa zúčastnilo 18 družstiev v kategórii chlapci a 1 družstvo v kategórii dievčatá.

 5 členné družstvá prechádzali kontrolnými stanovišťami:

streľba zo vzduchovky, požiarna ochrana I, topografia - zemepis, zdravotná príprava, viazanie uzlov, hasičské signály, hod granátom, požiarna ochrana II, grafické značky


Družstvo dievčat

Streľba

Zdravotná príprava

Družstvo starší hasiči chlapci

Topografia

Družstvo mladší hasiči - chlapci

Hasičské signály

Vyhodnotenie Družstvo dievčat

Mladší chlapci 17. miesto

Starší chlapci 2. miesto

družstvo mladší chlapci: Samuel Stromko, Matej Salaj
Michal Komendák, Ján Komendák, Michal Stromko

družstvo starší chlapci: Michal Kuchárik, Ján Balco,
Jakub Tomko, Matúš Komendák, Milan Komendák

družstvo dievčat: Alžbeta Mičuchová, Slávka Socháňová, Dominika Karasková,
Diana Komendáková, Lívia Komendáková