Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

2. október 2010 Jesenno branno - športový deň v Bobrovci


Sobotné dopoludnie patrilo mladým hasičom, ktorí si preverovali teoretické a praktické znalosti z oblasti Ochrany pred požiarmi, ako aj fyzické a psychické zdatnosti zdatnosti. Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev v kategórii chlapci a 1 družstvo v kategórii dievčatá.

 5 členné družstvá prechádzali kontrolnými stanovišťami:
 

streľba zo vzduchovky, požiarna ochrana I, topografia, zdravotná príprava, viazanie uzlov, hasičské signály, hod granátom, požiarna ochrana II, grafické značky


družstvo:
Michal Stromko, Ema Zemková, Dominika Salajová, Matej Salaj, Michal Kamenský

streľba zo vzduchovky

družstvo:
Michal Kuchárik, Ján Balco, Milan Komendák, Jakub Mikulaj, Matúš Komendák

viazanie uzlov

družstvo dievčat:
Eva Kucháriková, Slávka Socháňová, Dominika Karasková,
Diana Komendáková, Lívia Komendáková

požiarna ochrana II