Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

18. januára 2013 v kultúrnom dome vo Veternej Porube konala výročná členská schôdza


 

Pri príležitosti "70-tín" našich dlhoročných členov Vladimír Komendák a Martin Zemko dostali pamätný list a poďakovanie za dlhoročný prínos v našej organizácii. 

Do našej členskej oragnizácie pribudli traja noví členovia:
Jakub Tomko, Alžbeta Mičuchová a Dominika Karasková