Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 
... začíname sadiť stromčeky... ...takto sa snaží náš preventivár...
... brigády sa zúčastnili aj naše deti  - budúci hasiči...
... predseda pri práci... ... nás strojník ....
... zaslúžený odpočinok - občerstvenie...
   

 

Späť