Dobrovoľný hasičský zbor vo Veternej Porube

Malý oheň zahasíme čiapkou, no keď sa rozhorí, ostáva za ním škoda na majetku alebo na ľudských životoch...  www.veternaporuba.sk

 

Súčasní členovia Dobrovoľného hasičského zboru :

Vladimír Komendák st., Ivan Salaj, Miroslav Komendák, Milan Komendák, Miroslav Salaj, Martin Zemko ml., Jozef Komendák ml., Ladislav Stromko ml., Jaroslav Salaj ml., Ľubomír Komendák, Jaroslav Salaj st., Ján Lizúch, Ján Socháň ml., Jozef Komendák st., Ľuboš Lizúch, Róbert Salaj, Milan Lizúch, Peter Stromko, Vladimír Kuchárik, Jaroslav Mlynarčík, Vladimír Komendák ml., Vladimír Stromko st., Pavel Salaj, Ján Balco, Vladimír Mlynarčík st., Milan Kuchárik, Martin Zemko st., Rudolf Stano, Ladislav Stromko st., Vladimír Stromko ml., Ján Socháň st., Aleš Salaj, Michal Kováč ml., Vladimír Mlynarčík ml., Marek Lizúch, Peter Socháň, Martin Socháň, Tomáš Lizúch, Jozef Ševčík